315
#Mã sốTên thủ tục hành chínhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 1.004946 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện, Công an TỉnhTrẻ em
2 2.001940 Báo cáo chuyên gia khoa học công nghệ không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam Cục Việc làmViệc làm
3 1.005130 Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài Cục Quản lý Lao động ngoài nướcQuản lý lao động ngoài nước
4 1.006921 Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của nhà nước Cục Quản lý Lao động ngoài nướcLĩnh vực Quản lý lao động nước ngoài
5 1.005060 Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài Cục Quản lý Lao động ngoài nướcQuản lý lao động ngoài nước
6 1.000124 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiViệc làm
7 1.000105 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ địnhViệc làm
8 2.000127 Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủGiáo dục nghề nghiệp
9 2.000258 Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnhGiáo dục nghề nghiệp
10 1.000639 Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủGiáo dục nghề nghiệp
11 1.000570 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyệnGiáo dục nghề nghiệp
12 1.000148 Cấp Chứng chỉ kiểm định viên  An toàn, vệ sinh lao động
13 1.000389 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Sở Lao động-Thương binh và Xã hộiGiáo dục nghề nghiệp
14 1.000252 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học Tổng cục Giáo dục nghề nghiệpGiáo dục nghề nghiệp
15 1.000179 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học Tổng cục Giáo dục nghề nghiệpGiáo dục nghề nghiệp
16 1.000167 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Sở Lao động-Thương binh và Xã hộiGiáo dục nghề nghiệp
17 1.000166 Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệpGiáo dục nghề nghiệp
18 1.000298 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiGiáo dục nghề nghiệp
19 1.000354 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiAn toàn, vệ sinh lao động
20 1.000290 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hộiPhòng, chống tệ nạn xã hội

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3938 8407 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội