THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Mức độ
Mã thủ tục 1.000354
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận thẩm định điều kiện cấp trên hồ sơ và thẩm định trực tiếp tại tổ chức đề nghị.

Bước 4: Không quá 30 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục trưởng Cục An toàn lao động sẽ ký thừa ủy quyền Bộ trưởng đối với các Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Cục trưởng Cục An toàn lao động sẽ ký thừa ủy quyền Bộ trưởng đối với công văn từ chối và nêu rõ lý do không cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức đề nghị.

Cách thức thực hiện
STTHình thức nộpThời gian giải quyếtPhí, lệ phíMô tả
1 Trực tiếp 30 Ngày Gửi trực tiếp đến Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
2 Nộp trực tuyến 30 Ngày Gửi trực tuyến trên trang thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: http://antoanlaodong.molisa.gov.vn
3 Nộp qua bưu chính công ích 30 Ngày Gửi qua đường bưu điện đến Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng giấy tờ
1 - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Mau 01_ND 140_2018.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2 - Bản sao quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp; - Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định; Mau 01a_ND 44_2016 Danh muc thiet bi, dung cu phu vu kiem dinh.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
3 - Danh sách kiểm định viên theo mẫu tại Phụ lục Ia ban hành kèm theo Nghị định này; - Một trong các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm của người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định: + Bản sao sổ hoặc tờ rời về tham gia bảo hiểm xã hội; + Bản sao hợ Mau 01a_ND 44_2016.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan được ủy quyền Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hoặc công văn thông báo lý do không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).
Căn cứ pháp lý
STTSố văn bảnTên văn bản
1 84/2015/QH13 LUẬT An toàn, vệ sinh lao động
2 44/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
3 140/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018, cụ thể: - Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. - Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. - Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải có thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Truy cập

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3938 8407 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội