THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài

Mức độ
Mã thủ tục 1.005060
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Trình tự thực hiện

Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp, tổ chức đưa đi gửi hồ sơ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Giải quyết của cơ quan thực hiện: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước ra quyết định hỗ trợ trong vòng 10 ngày.

Cách thức thực hiện
STTHình thức nộpThời gian giải quyếtPhí, lệ phíMô tả
1 Trực tiếp 10 Ngày làm việc Qua bưu điện, Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước (Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước)
2 Nộp qua bưu chính công ích 10 Ngày làm việc Qua bưu điện, Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước (Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước)
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng giấy tờ
1 Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ học phí theo Phụ lục 7a ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008; Phu luc 7a - TTLT 11.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2 iấy đề nghị hỗ trợ học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết theo Phụ lục 6a ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008. Phu luc 6a - TTLT 11.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Cục Quản lý Lao động ngoài nước
Cơ quan có thẩm quyền Cục Quản lý Lao động ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Không có quy định cụ thể
Căn cứ pháp lý
STTSố văn bảnTên văn bản
1 144/2007/QĐ-TTg Quyết định 144/2007/QĐ-TTg - Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
2 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC - Hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện Người lao động đã tham gia đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đầy đủ. Người lao động là con thương binh, liệt sỹ và người có công hưởng chính sách ưu đãi, người lao động thuộc diện hộ nghèo, người lao động là dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Truy cập

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3938 8407 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội