Đăng ký Doanh nghiệp/ Tổ chức/ Cá nhân

* Thông tin bắt buộc phải nhập

I. Thông tin Doanh nghiệp/ Tổ chức/ Cá nhân

II. Người đại diện

 

Định dạng cho phép: .jpeg, .pdf, .doc, .docx
Kích thước file tối đa: 10MB

III. Thông tin tài khoản

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3938 8407 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội