THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Báo cáo chuyên gia khoa học công nghệ không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam

Mức độ
Mã thủ tục 2.001940
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Việc làm
Trình tự thực hiện

Cơ quan, tổ chức nơi có chuyên gia khoa học công nghệ vào làm việc có trách nhiệm gửi báo cáo về Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

Cách thức thực hiện
STTHình thức nộpThời gian giải quyếtPhí, lệ phíMô tả
1 Trực tiếp Không quy định. Khác Trước thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày chuyên gia khoa học công nghệ dự kiến làm việc tại Việt Nam thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm gửi báo cáo (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH) về Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng giấy tờ
1 Báo cáo chuyên gia khoa học công nghệ không thuộc diện cấp giấy phép lao động của cơ quan, tổ chức (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH) Mẫu số 4 - TT 24.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Cục Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền Cục Việc làm
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện không quy định
Căn cứ pháp lý
STTSố văn bảnTên văn bản
1 87/2014/NĐ-CP Nghị định 87/2014/NĐ-CP - Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
2 24/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH - Quy định chi tiết thi hành khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham
Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện Chuyên gia khoa học công nghệ vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày tại cơ quan, tổ chức.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp hồ sơ trực tuyến
Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3938 8407 - Email: support@molisa.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội